Բիզնես և Հաշվապահություն

 Հաշվապահություն

“L&I Centre” ուսումնական կենտրոնում հաշվապահական դասընթացը բաղկացած է 3 փուլերից՝`

 • Հաշվապահական Հաշվառում (36դաս)
 • Հարկային Օրենսդրություն (12դաս)
 • Փաստաթղթավորում (24դաս)

Վերջին՝ III-րդ (փաստաթղթավորում)  փուլում դուք կիրառում եք նախորդ 2 փուլերի գիտելիքները, այդ փուլի ընթացքում ստեղծում եք նոր կազմակերպություն, ընդունում աշխատողներ,ծանոթանում աշխատանքային օրենսգրքի որոշակի հոդվածների հետ, վարում այդ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառումը, լրացնում անհրաժեշտ փաստաթղթերը և պատրաստում բոլոր տեսակի հաշվետվությունները։
Փաստաթղթավորում փուլի ավարտից հետո դուք դառնում եք պրակտիկ հաշվապահ:

Ավարտելուն պես տրվում է ավարտական վկայական


Կազմակերպում ենք նաև սեմինարներ հարկային ոլորտի փոփոխությունների վերաբերյալ:

Իրականացնում ենք նաև խորհրդատվություններ


ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ  և ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

“L & I CENTRE” Ուսումնական կենտրոնը հրավիրում է մասնակցելու   <<ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ>>  և <<ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ >>  արագացված  դասընթացների:
Դասընթացները  տալիս են մենեջմենթի և մարքետինգի խնդիրների վերաբերյալ ամբողջական  պատկերացում, ծանոթացնում՝ բիզնեսի արդյունավետ կառավարման  գործիքների և մեթոդների  հետ:

Շնորհիվ  մեթոդիկայի ուսանողը կարճ ժամանակահատվածում կկարողանա  ոչ միայն յուրացնել ուսումնական նյութը և ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, այլ նաև  ձևավորել պրակտիկ հմտություններ ապագա  աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար:

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

 

Դասընթացների շրջանակներում ուսումնասիրվում են՝

Business-Lawyer1

 

 1. Շուկա
 2. Շուկայի տեսակները
 3. Մարքեթինգի էությունը
 4. Մարքեթինգային ծառայութնունների կազմակերպման համակարգ
 5. Մարքեթինգի տեղեկատվոիթյան համակարգը,Մարքեթինգի հետազոտությունների սխեման
 6. Շուկայական առաջարկ -  ապրանքներ, ծառայություններ, տպավորություն,արժեք, բավարարվածություն և որակ, փոխանակություն, գործարք և փոխհարաբերություններ
 7. Մարքեթինգային հաճախորդների կողմնորոշման ստրատեգիայի մշակումը : Հաճախերդի ընտրություն, որոնց սպապարկում է ընկերությունը
 8. Մարքեթինգի կառավարում հասկացությունը
 9. Սոցիալ- էթիկական մարքեթինգային հասկացությունը
 10. Մարքեթինգային ծրագրի (Պլան ) կազմումը և  մարքեթինգային ծրագրի մշակումը
 11. Հաճախորդների հետ հարաբերությունների աստիճանը և հաճախորդների հետ հարաբերություններ ձևակերպման գործիքները
 12. Գործընկերների հետ հարաբերությունները մարքեթինգային ոլորտում

                                                                  **** 

 1.  Հաճախորդների շահույթի ստացումը
 2. Նոր մարքեթինգային լանդշաֆտ,նոր թվային դարաշրջան
 3. Արագացվաշ գլոբալացում
 4. Ռազմավարական պլանավորում ամբողջ ընկերության մասշտաբով, մարքեթինգի դերի սահմանումը
 5. Ընկերության խնդիրների և երկարաժամկետ նպատակների ձևակերպումը
 6. Բիզնես- փաթեթի մշակում օր “Walt Disney Company”
 7. Աութսորսինգ,Բրենդներ
 8. Հնարավորություններ, երաշխիք
 9. Դիզայն, Դիֆերենցում (տարբերակում), Փեփեխություններ
 10. Կերպար և էմոցիոնալ մարքեթինգ
 11. Նորարարություն(Ինովացիա), Մարքեթինգային գործիքներ
 12. Ինտերնետ և Էլեկտրոնային բիզնեսը

Կուրսի տևողությունը՝  2 ամիս (24 դաս)

ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ

Դասընթացների շրջանակներում ուսումնասիրվում են՝

 1. Կառավարման մեթոդաբանությունը և սկզբունքները
 2. Կազմակերպության ձևերը և կառավարման մակարդակները
 3. Հանակարգային և իրավիճակային մոտեցում
 4. Կազմակերպության ներքին միջավայրը, Կազմակերպության արտաքին միջավայր
 5. Ուղղակի ներգործությոան արտաքին միջավայրը
 6. Անուղղակի ներգործության արտաքին միջավայր
 7. Ռազմավարական պլանավորում
 8. Ներդրումների կառավարում
 9. SWOT Վերլուծություն
 10. Բիզնես պլան
 11. Բիզնես պլան
 12. Կառավարման կազմակերպական ձևերը, Լիազորություններ և պատասխանատվություն

****

 1. Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի տեսակները
 2. Մոտիվացիա
 3. Մոտիվացիայի ձևերը
 4. Վերահսկողություն
 5. Վերահսկողության կազմակերպում  ձևը և աուդիտ, Բանկային վերահսկողության առանձնահատկությունները
 6. Կառավարման տնտեսական մեթոդը
 7. Կեմունիկացիա
 8. Իշխանություն և առաջներդում
 9. Կոնֆլիկտների էքությունը, փոփոխությունների կառավարում
 10. Ստրեսի կառավարում
 11. Մերչենդայզինգ
 12. Ֆրենչայզինգ

Կուրսի տևողությունը՝  2 ամիս (24 դաս)

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՎԱՐՈՒՄ Է ՓՈՐՁԱՌՈՒ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>