ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ և ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ  և ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

Business-Lawyer1

“L & I CENTRE” Ուսումնական կենտրոնը հրավիրում է մասնակցելու   <<ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ  և ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ >>  արագացված  դասընթացների:
Դասընթացները  տալիս են մենեջմենթի և մարքետինգի խնդիրների վերաբերյալ ամբողջական  պատկերացում, ծանոթացնում՝ բիզնեսի արդյունավետ կառավարման  գործիքների և մեթոդների  հետ:

Շնորհիվ  մեթոդիկայի ուսանողը կարճ ժամանակահատվածում կկարողանա  ոչ միայն յուրացնել ուսումնական նյութը և ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ, այլ նաև  ձևավորել պրակտիկ հմտություններ ապագա  աշխատանքային պարտականությունների կատարման համար:

ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ

Դասընթացների շրջանակներում ուսումնասիրվում են՝

 1. Շուկայի տեսակները
 2. Մարքեթինգի էությունը
 3. Մարքեթինգային ծառայութնունների կազմակերպման համակարգ
 4. Մարքեթինգի տեղեկատվոիթյան համակարգը,Մարքեթինգի հետազոտությունների սխեման
 5. Շուկայական առաջարկ -  ապրանքներ, ծառայություններ, տպավորություն,արժեք, բավարարվածություն և որակ, փոխանակություն, գործարք և փոխհարաբերություններ
 6. Մարքեթինգային հաճախորդների կողմնորոշման ստրատեգիայի մշակումը : Հաճախերդի ընտրություն, որոնց սպապարկում է ընկերությունը
 7. Մարքեթինգի կառավարում հասկացությունը
 8. Սոցիալ- էթիկական մարքեթինգային հասկացությունը
 9. Մարքեթինգային ծրագրի (Պլան ) կազմումը և  մարքեթինգային ծրագրի մշակումը
 10. Հաճախորդների հետ հարաբերությունների աստիճանը և հաճախորդների հետ հարաբերություններ ձևակերպման գործիքները
 11. Գործընկերների հետ հարաբերությունները մարքեթինգային ոլորտում

                                                                  **** 

 1.  Հաճախորդների շահույթի ստացումը
 2. Նոր մարքեթինգային լանդշաֆտ,նոր թվային դարաշրջան
 3. Արագացվաշ գլոբալացում
 4. Ռազմավարական պլանավորում ամբողջ ընկերության մասշտաբով, մարքեթինգի դերի սահմանումը
 5. Ընկերության խնդիրների և երկարաժամկետ նպատակների ձևակերպումը
 6. Բիզնես- փաթեթի մշակում օր “Walt Disney Company”
 7. Աութսորսինգ,Բրենդներ
 8. Հնարավորություններ, երաշխիք
 9. Դիզայն, Դիֆերենցում (տարբերակում), Փեփեխություններ
 10. Կերպար և էմոցիոնալ մարքեթինգ
 11. Նորարարություն(Ինովացիա), Մարքեթինգային գործիքներ
 12. Ինտերնետ և Էլեկտրոնային բիզնեսը

Կուրսի տևողությունը՝  2 ամիս (24 դաս)

ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ

Դասընթացների շրջանակներում ուսումնասիրվում են՝

 1. Կառավարման մեթոդաբանությունը և սկզբունքները
 2. Կազմակերպության ձևերը և կառավարման մակարդակները
 3. Հանակարգային և իրավիճակային մոտեցում
 4. Կազմակերպության ներքին միջավայրը, Կազմակերպության արտաքին միջավայր
 5. Ուղղակի ներգործությոան արտաքին միջավայրը
 6. Անուղղակի ներգործության արտաքին միջավայր
 7. Ռազմավարական պլանավորում
 8. Ներդրումների կառավարում
 9. SWOT Վերլուծություն
 10. Բիզնես պլան
 11. Բիզնես պլան
 12. Կառավարման կազմակերպական ձևերը, Լիազորություններ և պատասխանատվություն

****

 1. Կառավարման կազմակերպական կառուցվածքի տեսակները
 2. Մոտիվացիա
 3. Մոտիվացիայի ձևերը
 4. Վերահսկողություն
 5. Վերահսկողության կազմակերպում  ձևը և աուդիտ, Բանկային վերահսկողության առանձնահատկությունները
 6. Կառավարման տնտեսական մեթոդը
 7. Կեմունիկացիա
 8. Իշխանություն և առաջներդում
 9. Կոնֆլիկտների էքությունը, փոփոխությունների կառավարում
 10. Ստրեսի կառավարում
 11. Մերչենդայզինգ
 12. Ֆրենչայզինգ

Կուրսի տևողությունը՝  2 ամիս (24 դաս)

ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ՎԱՐՈՒՄ Է ՓՈՐՁԱՌՈՒ ՄԱՍՆԱԳԵՏ

Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

 

ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

careers tourism 1 copy

Սա դասընթաց է  ճանապարհորդների, զբոսաշրջիկների Տուրիստական  Ընկերությունների աշխատակիցների եւ այլոց համար.
Դասընթացը նախատեսված է անգլերեն լեզուն հատուկ իրավիճակներում օգտագործելու  համար:

- Հյուրանոցների և Տոմսերի Ամրագրում.
– Տրանսպորտի  օգտագործում:  օդանավակայան, երկաթուղային կայարանը, մաքսային, տաքսի.
– Տեղավորում հյուրանոցներում եւ առողջարաններում.
– Սննունդ, մշակութային ծրագիր, գնումներ.
– Ծանոթություն  եւ Շփում.
– Բիզնես հանդիպումներ, կոնֆերանս, ցուցահանդես եւ այլն:

Բացի Տուրիստական բառապաշարից  այս դասընթացի ընթացքում դուք կկատարելագործեք Ձեր խոսակցական անգլերենի գիտելիքները, ինչն անհրաժեշտ է  ճանապարհորդության, Գորրծնական ուղևորություների  և հանդիպումների համար, ոչ միայն անգլալեզու երկրներում  այլ նաև  ամբողջ աշխարհում….

Այս կուրսին հաճախող ուսանողները պետք է ունենան անգլերեն  լեզվի առնվազն Pre- Intermediate  մակարդակի գիտելիքներ:

Կուրսը ներառում է նաև  audio լսումներ և ֆիլմերի դիտումներ:
Տրամադրվում է համապատասխան գրականություն:

Դասընթացի տևողությունը- 90 րոպե
Յուրաքանչյուր մակարդակի տևողությունը՝-  3 ամիս (շաբաթը 3 անգամ)

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎՈՒՄ ԵՆ ՆԱԵՎ ԱՐՏԱԳՆԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ԲԻԶՆԵՍ ԱՆԳԼԵՐԵՆ

ԲԻԶՆԵՍ ԱՆԳԼԵՐԵՆ
Business English 1

 

 

 

 

 

 

 

 

Այս դասընթացը նախատեսված է գործարար մարդկանց համար

Այն ներառում է աշխատանքի վայրում գործածվող հաղորդակցման հմտություններ,  ինչպես      օրինակ`  սեմինարներ, համագործակցություն,հանդիպումներ, երկխոսություններ, շփում, նամակագրություն, հաշվետվություն, գրավոր խոսք, հեռախոսային խոսակցություն, աշխատանքիկամ ընկերության գովազդում և բիզնես ուղևորություն:
Ծրագիրը ներառում է բիզնես անգլերենի բազմապրոֆիլ հմտությունների զարգացում (Business Letter Writing, Business Proposal Preparation, Skills for Conducting Business Negotiations).
Այս կուրսին հաճախող ուսանողները պետք է ունենան անգլերեն  լեզվի առնվազն Pre- Intermediate  մակարդակի գիտելիքներ:

Դասընթացի նպատակն է շեշտադրում կատարել Ձեր մասնագիտական հմտությունների վրա, որոնք անհրաժեշտ են միջազգային բիզնեսհաղորդակցության համար:  Այս դասընթացը Ձեզ սովորեցնում է լեզուն, զինում հմտություններով և պատկերացում տալիս մշակույթի մասին,ինչը Ձեզ կօգնի հաջողության հասնել անգլալեզու բիզնես աշխարհում:
Կուրսը ներառում է նաև  audio լսումներ և ֆիլմերի դիտումներ:

Տրամադրվում է համապատասխան գրականություն:
Դասընթացը կարող է ներառել`

•Հեռախոսային անգլերեն

•Բիզնես ժողովների լեզուն

•Պրեզենտացիաների կատարում

•Քննադատական մտածողություն և խնդիրների լուծում

•Բանակցությունների վարում

•Մասնագիտական զեկուցագրերի, էլեկտրոնային հաղորդագրությունների և նամակների կազմում


Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱԿՑԻԱ (ՊԱՐԳԵՎԵՆՔ ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՀՐԱՇՔ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ)

380177-1440x900 copy

 ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱԿՑԻԱ
Վերջնաժամկետն է Դեկտեմբերի 20-ը
ԵԿԵՔ ՄԻԱՍԻՆ ՊԱՐԳԵՎԵՆՔ ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՀՐԱՇՔ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ

Բոլորն են սպասում ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՀՐԱՇՔԻՆ, այդ թվում նաև անապահով երեխաները:“L & I CENTRE” Ուսումնական Կենտրոնը, “L & I TOUR” Տուրիստական Ընկերությունը; “ERA DANCE ” Ստուդիան և “JUNGLE Dance” Ստուդիան միահամուռ ուժերով նախաձեռնում են ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱԿՑԻԱ, որի մասնակիցը կարող եք դառնալ նաև դուք և մենք խնդրում ենք Ձեր աջակցությունը: Այն կարող է լինել ցանկացած ձևով` խաղալիքներ, գրենական պիտույքներ, հագուստ, քաղցրավենիք…

Ամանորի նախօրեին Ձմեռ Պապն այդ ամենը կնվիրի անապահով երեխաներին:
Բոլոր նրանք ովքեր կցանկանան որևէ մասնակցություն ունենալ այս գործում կարող են կապվել մեզ հետ զանգահարելով 060 535508, 093 395508, 077 170717, 094 807407 հեռախոսահամարներին կամ այցելել մեզ հետևյալ հասցեներով` Վարդանանց փակուղի 8, Վարդանանց 18/1 :
Վերջնաժամկետն է Դեկտեմբերի 20-ը

ԵԿԵՔ ՄԻԱՍԻՆ ՊԱՐԳԵՎԵՆՔ ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՀՐԱՇՔ ԱՆԱՊԱՀՈՎ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ
facebook.com/licentre
facebook.com/litour2011
facebook.com/pages/ERA-Dance-Studio/159539897410127

Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՏՈՆԱԿԱՆ ԱԿՑԻԱ

ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՏՈՆԱԿԱՆ ԱԿՑԻԱ

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ – 10 000 դրամ

Դեկտեմբերի 18-ից – 25-ը գրանցվելով ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ
կվճարեք ընդամենը 10 000 դրամ

ՇՏԱՊԵՔ ԳՐԱՆՑՎԵԼ....

Հարգանքներով` “Էլ Ընդ Այ Սենթր” ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

Հասցե՝ Ք. Երևան, Վարդանանց փակ. 8
318561620 copy
 
Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԵՎ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

1394338_539423746145215_1040831810_n (1)

.ՈՒՍՈԻՑՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ

ՆՈՐԱՑՎԱԾ ՄԵԹՈԴԻԿԱ

.ՓՈՐՁԱՌՈՒ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐ

.ԿԱՀԱՎՈՐՎԱԾ ԵՎ ՀԱՐՄԱՐԱՎԵՏ ԼՍԱՐԱՆՆԵՐ

.1 ԱՆՎՃԱՐ ՓՈՐՁՆԱԿԱՆ ԴԱՍ

​ՇՏԱՊԵՔ ԳՐԱՆՑՎԵԼ!!!!!
​ԳՈՐԾՈՒՄ ԵՆ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐ

Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ

Kazmakerputyun new

 ՀԱՏՈՒԿ ԱՌԱՋԱՐԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ
(ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԱՐՏԱԳՆԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ)

Արտագնա Անգլերենի դասընթացները  նախատեսված են տարբեր  կազմակերպությունների համար, որոնք հետաքրքրված են իրենց աշխատակիցների պրոֆեսիոնալ զարգացմամբ՝ շնորհիվ անգլերեն լեզվի տիրապետման, ինչն առավել քան անհրաժեշտ է աշխատանքի որակի բարելավման համար.
Մենք հաշվի ենք առնում նաև ձեր զբաղվածությունը;
Այլևս ստիպված չեք լինի վատնել Ձեր ժամանակը:
Մեր մասնագետը կայցելի Ձեր իսկ կազմակերպություն:

Կենտրոնն առաջարկում է անգլերենի արտագնա բարձրակարգ դասընթացներ՝ ժամանակակից մեթոդիկայով, ինչի շնորհիվ կարճ ժամանակահատվածում կկարողանաք լիարժեք տիրապետել լեզվին՝ քերականորեն ճիշտ գրել, կարդալ, ազատ խոսել և ընկալել խոսակցին:
Կենտրոնն անվճար ապահովում է դասընթացի համար անհրաժեշտ նյութերը:

Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ՊԱՐԳԵՎԵՆՔ ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՀՐԱՇՔ ՄԱՆԿԱՏԱՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ

Բոլորն են սպասում ԱՄԱՆՈՐՅԱ ՀՐԱՇՔԻՆ,  այդ թվում նաև մանկատան երեխաները:

“L & I CENTRE” ուսումնական կենտրոնը նախաձեռնում է ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱԿՑԻԱ, որի մասնակիցը կարող եք լինել նաև դուք և մենք  խնդրում ենք Ձեր աջակցությունը: Այն կարող է լինել ցանկացած ձևով` խաղալիքներ, գրենական պիտույքներ, հագուստ…
Ամանորի նախօրեին  Ձմեռ Պապն այդ ամենը կնվիրի մանկատան երեխաներին:
Բոլոր նրանք ովքեր կցանկանան  որևէ մասնակցություն ունենալ այս գործում կարող են կապվել մեզ հետ  զանգահարելով  060535508,  093395508, 055395508 հեռախոսահամարներին կամ այցելել մեզ հետևյալ հասցեով` Վարդանանց փակուղի 8, 1-ին հարկ, 109 սենյակ:

ԵԿԵՔ  ՄԻԱՍԻՆ  ՊԱՐԳԵՎԵՆՔ  ԱՄԱՆՈՐՅԱ  ՀՐԱՇՔ  ՄԱՆԿԱՏԱՆ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐԻՆ
facebook.com/licentre
www.licentre.am

 

Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ԳԵՐՄԱՆԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

“L & I CENTRE” Ուսումնական Կենտրոնը հրավիրում է Գերմաներեն լեզվի սկսնակ մակարդակի դասընթացների:
Դասընթացներն անց են կացվում նորագույն մեթոդիկայով
Տարիքային սահմանափակում չկա:
ԱՌԱՋԻՆ ԴԱՍՆ ԱՆՎՃԱՐ Է
Մանրամասների համար զանգահարել 060535508, 055395508, 093395508 հեռախոսահամարներին

Posted in One Column Portfolio | Leave a comment

ՆՎԵՐ` 10 ԱՆՎՃԱՐ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍ HALLOWEEN-Ի ՏՈՆԻ ԼԱՎԱԳՈՒՅՆ ԿԵՐՊԱՐԻ ՀԱՄԱՐ

ՀԱՐԳԵԼԻ ԸՆԿԵՐՆԵՐ ,
Կարող եք Ձեր HALLOWEEN-Ի լուսանկարներից տեղադրել մեր facebook- յան էջում ( facebook.com/licentre ) և դառնալ մեր մրցույթի մասնակիցը:
Այն լուսանկարը, որը կստանա առավելագուն թվով Like-եր կճանաչվի մրցույթի հաղթող և
“ L & I CENTRE” Ուսումնական կենտրոնի կողմից կստանա 10 անվճար անգլերեն լեզվի դաս և կմասնակցի մեր կենտրոնում HALLOWEEN-ին նվիրված տոնական դասին:

ՄՐՑՈՒՅԹԸ ՍԿՍՎԱԾ Է
Վերջնաժամկետն է Հոկտեմբերի 28-ը:

Posted in One Column Portfolio | Leave a comment