Լեզուներ

“L&I Centre” ուսումնական կենտրոնն առաջարկում է օտար լեզուների բարձրակարգ դասընթացներ՝ ժամանակակից մեթոդիկայով, որի շնորհիվ ուսանողը կարճ ժամանակում կարողանում է լիարժեք տիրապետել լեզվին՝ քերականորեն ճիշտ գրել, կարդալ, ազատ խոսել և ընկալել խոսակցին։

Մեր կետրոնում գործում են լեզուների հետևյալ դասընթացները՝

  • Անգլերեն
  • Ֆրանսերեն
  • Իսպաներեն
  • Իտալերեն
  • Գերմաներեն
  • Ռուսերեն
  • Հայերեն
  • Հունարեն
  • Պարսկերեն
  • Չինարեն
  • Թուրքերեն

Անգլերեն

“L & I Centre” ուսումնական կենտրոնն առաջարկում է անգլերենի բարձրակարգ դասընթացներ՝ ժամանակակից մեթոդիկայով, որի շնորհիվ ուսանողը կարողանում է լիարժեք տիրապետել լեզվին՝ քերականորեն ճիշտ գրել, կարդալ, ազատ խոսել և ընկալել խոսակցին։

1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ

Ընդհանուր անգլերենի ուսուցումն իրականացվում է 6 մակարդակներով`

-Beginner
-Elementary
-Pre-Intermediate
-Intermediate
-Upper-Intermediate
-Advanced

 

Հաճախելով ընդհանուր անգլերենի դասընթացներին կարճ ժամանակահատվածում կկարողանաք լիարժեք տիրապետել լեզվին:
Դասընթացների ընթացքում Դուք կստանաք ընդհանուր գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ընկերների հետ շփվելու, օտարերկրյա գործընկերների  հետ  հանդիպումների , ճանափարհորդելու, ինչպես նաև   ֆիլմերի և հաղորդումների դիտման համար:

Դասընթացի տևողությունը- 90 րոպե

Յուրաքանչյուր մակարդակի տևողությունը՝-  3 ամիս (շաբաթը 3 անգամ)

.1 Անվճար փորձնական դաս

. Փորձառու մասնագետներ

.Նորացված մեթոդիկա (Լսումներ, Ֆիլմի դիտումներ)

.Կահավորված և հարմարավետ լսարաններ

. ԱնվՃար դասընթացների մասնակցություն Speaking Club, Movie Club

2. Կենտրոնում գործում են նաև անգլերենի այլ դասընթացներ`
TOEFL`PBT, CBT, IBT
IELTS` Academic, General Trainings
Specialized` Business, Medical, Accountancy, etc.

Ֆրանսերեն

“L & I Centre” ուսումնական կենտրոնն առաջարկում է ֆրանսերենի բարձրակարգ դասընթացներ՝ ժամանակակից    մեթոդիկայով։

1. Ընդհանուր ֆրանսերենի ուսուցումն իրականացվում է 6 մակարդակներով`

-Débutant
-Elémentaire
-Pré-intermédiaire
-Intermédiaire
-Supérieur
-Avancé

2. Ֆրանսերենի  այլ դասընթացներ`

• T.C.F`     A1 A2     B1 B2 C1 C2
• D.E.L.F` A1 A2   B1 B2      

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>