L&I Centre
L&I Centre

Ներգնա Տուրիզմ

12 ԴԱՍԱԺԱՄ 80,000 ֏

Ներգնա Տուրիզմի դասընթացների ժամանակ ուսանողներին տրվում են այն հիմնական գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից տուր-մենեջերին:

Ուսումնական ծրագիրը ներառում է հետևյալ թեմաները`

1.Տուրիստական բիզնեսի իրավական կարգավորումներ

2.ՀՀ ներքին և ներգնա զբոսաշրջության առանձնահատկությունները,

3.Տուրերի,զբոսաշրջային երթուղիների և փաթեթների կազմելու մեթոդիկա,

4.Փոխհարաբերություններ հաճախորդների հետ

5. Պայմանագրեր

6.Տուրիստական տերմինների ուսուցում

7. Սպասարկման որակ, հյուրանոցային սպասարկում, սնունդ, տրանսպորտային և էքսկուրսիոն սպասարկում

8.Կազմված փաթեթների հաշվարկ,

9.Գործնական պարապմունքներ (ստացած տեսական գիտելիքների կիրառում)

Արժեքը – 80.000 դրամ (խմբակային)
                  120.000դրամ(անհատական)

Տրվում է ավարտական ՎԿԱՅԱԿԱՆ և աջակցում ենք աշխատանքի տեղավորման հարցում։
Տրամադրվում է 1 ԱՆՎՃԱՐ փորձնական դաս