L&I Centre
L&I Centre

Արտագնա տուրիզմ

16 ԴԱՍԱԺԱՄ 80,000 ֏

Տուրիզմի դասընթացների ժամանակ ուսանողներին տրվում են այն հիմնական գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են ժամանակակից տուր-մենեջերին:

Ուսումնական ծրագիրը ներառում է հետևյալ թեմաները`

1.Տուրիստական բիզնեսի իրավական կարգավորումներ  

2.Տուրիզմի տեսակները

3. Տուր – փաթեթների ձևավորում

4.Փոխհարաբերություններ հաճախորդների հետ

5. Պայմանագրեր

6.Տուրիստական տերմինների ուսուցում

7. Սպասարկման որակ, հյուրանոցային սպասարկում, սնունդ, տրանսպորտային և էքսկուրսիոն սպասարկում

8. Վիզային հարցաթերթիկների լրացում և փաստաթղթավորում

9.Ծանոթացում հիմնական տուրիստական ուղղություններին

10.Ծանոթացում ամրագրման համակարգերի հետ

11. Ճանապարհորդական ապահովագրության լրացում  

Դասընթացի ավարտից հետո կարող եք աշխատել որպես տուր-մենեջեր կամ տուրիստական գործակալության ղեկավար:

Տրվում է ավարտական ՎԿԱՅԱԿԱՆ և աջակցում ենք աշխատանքի տեղավորման հարցում։
Արժեքը – 80.000.000 դրամ (խմբակային)
                  120.000դրամ(անհատական)

Տրամադրվում է 1 ԱՆՎՃԱՐ փորձնական դաս